Disclaimer speakingofbikes.com

Disclaimer

Senast uppdaterad den 15 november

Ansvarsfriskrivning för webbplatsen

Den information som tillhandahålls av Speaking of Bikes ("vi", "oss" eller "vår") på https://speakingofbikes.com ("Webbplatsen") är endast avsedd för allmänna informationssyften. All information på webbplatsen tillhandahålls i god tro, men vi lämnar inga garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, om riktigheten, lämpligheten, giltigheten, tillförlitligheten, tillgängligheten eller fullständigheten av någon information på webbplatsen. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VI HA NÅGOT ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN ELLER FÖRLITAR OSS PÅ NÅGON INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ WEBBPLATSEN. DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH DIN TILLIT TILL NÅGON INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN SKER UTESLUTANDE PÅ EGEN RISK.

Ansvarsfriskrivning för externa länkar

Webbplatsen kan innehålla (eller du kan skickas via webbplatsen) länkar till andra webbplatser eller innehåll som tillhör eller kommer från tredje part eller länkar till webbplatser och funktioner i banners eller annan reklam. Sådana externa länkar undersöks, övervakas eller kontrolleras inte av oss när det gäller riktighet, lämplighet, giltighet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller fullständighet. VI GARANTERAR INTE, STÄLLER OSS BAKOM, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR RIKTIGHETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN HOS DEN INFORMATION SOM ERBJUDS AV WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART SOM ÄR LÄNKADE VIA WEBBPLATSEN ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER FUNKTION SOM ÄR LÄNKAD I EN BANNER ELLER ANNAN ANNONSERING. VI KOMMER INTE ATT VARA EN PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIGA FÖR ATT ÖVERVAKA TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER.

Ansvarsfriskrivning

Webbplatsen kan inte och innehåller inte juridisk rådgivning. Den juridiska informationen tillhandahålls endast i allmänt informations- och utbildningssyfte och ersätter inte professionell rådgivning. Innan du vidtar några åtgärder på grundval av sådan information uppmanar vi dig därför att rådgöra med lämpliga yrkesmän innan du vidtar några åtgärder. Vi tillhandahåller inte någon form av juridisk rådgivning. ANVÄNDNING ELLER FÖRLITANDE AV INFORMATION SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN SKER UTESLUTANDE PÅ EGEN RISK.

Webbplatsen kan inte och innehåller inte medicinska råd eller hälsoråd. Den medicinska informationen/hälsoinformationen tillhandahålls endast i allmänt informations- och utbildningssyfte och ersätter inte professionell rådgivning. Innan du vidtar några åtgärder på grundval av sådan information uppmanar vi dig därför att rådgöra med lämpliga yrkesmän innan du vidtar några åtgärder. Vi ger inga medicinska råd eller hälsoråd. ANVÄNDNING ELLER FÖRLITANDE AV NÅGON INFORMATION SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN SKER UTESLUTANDE PÅ EGEN RISK.

Webbplatsen kan inte och innehåller inte råd om fitness. Informationen om kondition tillhandahålls endast i allmänt informations- och utbildningssyfte och ersätter inte professionell rådgivning. Innan du vidtar några åtgärder på grundval av sådan information uppmanar vi dig därför att rådgöra med lämpliga yrkesmän innan du vidtar några åtgärder. Vi ger inga råd om fitness. ANVÄNDNING ELLER FÖRLITANDE AV INFORMATION SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN SKER UTESLUTANDE PÅ EGEN RISK.

Ansvarsfriskrivning för affilierade företag

Webbplatsen kan innehålla länkar till partnerwebbplatser, och vi får en affiliateprovision för alla köp som du gör på partnerwebbplatsen med hjälp av sådana länkar. Bland våra dotterbolag finns följande:

  • Google Adsense

Vi deltar i Amazon Services LLC Associates Program, ett program för affiliateannonsering som är utformat för att ge oss ett sätt att tjäna annonseringsavgifter genom att länka till Amazon.com och anslutna webbplatser.

Ansvarsfriskrivning för vittnesmål

Webbplatsen kan innehålla vittnesmål från användare av våra produkter och/eller tjänster. Dessa vittnesmål återspeglar sådana användares verkliga erfarenheter och åsikter. Erfarenheterna är dock personliga för just dessa användare och är inte nödvändigtvis representativa för alla användare av våra produkter och/eller tjänster. Vi hävdar inte, och du bör inte anta, att alla användare kommer att ha samma erfarenheter. DINA INDIVIDUELLA RESULTAT KAN VARIERA. Vittnesmålen på webbplatsen lämnas in i olika former, t.ex. i form av text, ljud och/eller video, och granskas av oss innan de publiceras. De visas på webbplatsen ordagrant så som de har lämnats av användarna, med undantag för korrigering av grammatik- eller skrivfel. Vissa vittnesmål kan ha förkortats i syfte att göra dem kortfattade när det fullständiga vittnesmålet innehöll ovidkommande information som inte var relevant för allmänheten. Denna webbplats kan ibland tillhandahålla sponsrade, kompenserade eller andra fördelaktiga recensioner för speakingofbikes.com. vittnesmålen på webbplatsen är inte avsedda och bör inte heller tolkas som påståenden om att våra produkter och/eller tjänster kan användas för att diagnostisera, behandla, lindra, bota, förebygga eller på annat sätt användas för någon sjukdom eller medicinskt tillstånd. Inga vittnesmål har blivit kliniskt bevisade eller utvärderade.

Denna ansvarsfriskrivning skapades med hjälp av Termlys generator för ansvarsfriskrivning.